شنبه 3 فروردين 1398   13:04:51
شرح وظایف
در راستای تحقق اهداف خداپسندانه سازمان بهزیستی و ارائه خدمات مطلوب به افراد معلول و اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه، معاونت مشارکتهای مردمی به عنوان حلقه واسط بین خیرین و نیکوکاران با افراد تحت حمایت بهزیستی با توجه به ضرورت حفظ عزت نفس و حرمت محرومین، نیات خیر مردم را در جهت کمک و مساعدت به جامعه هدف عملی می سازد. عمده فعالیت های این معاونت که در 4دفتر متمرکز گردیده است عبارتند از: جلب و جذب مشارکتهای مردمی، مسکن، اشتغال و صدور مجوزهای مراکز غیردولتی
  
              شماره حساب ارزی : 2027110000121بانک ملی شعبه اسکان نوع حساب: جاری ارزی کد شعبه 271
 
دفاتر زیر مجموعه
دفتر جلب و جذب مشارکت‌های مردمی
دفتر مسکن

دفترمسکن مددجویان سازمان بهزیستی استان تهران

عنوان فعاليت :كمك به تامين مسكن  معلولين ومددجويان تحت پوشش
شرح وظايف : حمايت هاي مالي و كمك به تامين مسكن معلولين و مددجويان تحت پوشش بهزيستي استان تهران،  وهمچنين اقدامات  به منظور توانمند سازي آنان در بهره مندي از طرح هاي دولتي و غير دولتي تامين مسكن
براساس اصل 21و29 قانون اساسي سازمان بهزيستي متولي امور محرومين و معلولين كشور مي باشد و از مهمترين اهداف سازمان بهزيستي كشور كه متولي اقشار كم درآمد جامعه به شمار مي رود تأمين مسكن براي اين عزيزان است.از آنجا كه درحال حاضر مسكن يكي از دغدغه‌هاي اكثر مردم جامعه مخصوصاً خانواده‌هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي مي‌باشد لذا اين سازمان براساس رسالت خطير خويش ضمن به كارگيري امكانات بالقوه خود براي كليه مددجويان تحت پوشش و بهره‌گيري از مساعدت ساير نهادهاي متولي امر مسكن از جمله وزارت راه و شهرسازي، با نيت گام نهادن درمسير تأمين مسكن اين اقشار ،برنامه‌اي فراسوي خود قرار داده تا در مدت زمان معين بتواند جامعه هدف خود را با استفاده از كليه روشهاي ممكن صاحب مسكن نمايد. همچنين  سازمان بهزيستي با همکاری و تامل باوزارت راه وشهرسازي، اداره كل راه و شهرسازی استان تهران وادارات تابعه، بنيادمسكن انقلاب اسلامي استان تهران وادارات تابعه،شركت هاي عمران شهرجديدپرندوپرديس وهشتگرد،موسسات خیریه مسکن ساز و مشارکت مددجویان درخصوص ساخت مسکن اقدامات موثری براي خانوارهاي داراي دو عضو معلول وبالاتر انجام داده است.
شرایط عمومی:
- دارا بودن پرونده در سازمان بهزیستی و یا تحت پوشش قرار گرفتن سازمان بهزیستی.
- عدم استفاده از کمک های بلاعوض سازمان در خصوص مسکن.
- عدم سابقه مالکیت و سبز بودن فرم ج.
- تامین سهم آورده مورد نیاز توسط مددجو به نحوی که با پرداخت کمک بلاعوض سازمان واحد به ایشان واگذار گردد (به جز خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول)
روش استفاده از کمک بلاعوض:
- مراجعه به دفتر مسکن شهرستانی که مددجو در آن دارای پرونده می باشد.
- ثبت در گزارش عملکرد شهرستان
- ارسال و تهیه مستندات مورد نیاز بر اساس دستورالعمل های مربوطه.
شیوه های تامین مسکن معلولین و مددجویان
الف) شهری
  1. احداث واحد مسکونی در قالب تفاهمنامه سه جانبه
  2. احداث واحد مسکونی در قالب تعاونی مسکن
  3. احداث واحد مسکونی در قالب مشارکت با خیرین و موسسات خیریه
  4. احداث واحد مسکونی در قالب مشارکت با فرد تحت پوشش
  5. مشارکت با فرد معلول ویا مددجو جهت خرید واحد مسکونی مورد نیاز
ب) روستایی
1)احداث واحد مسکونی در قالب مشارکت با خیرین و موسسات خیریه
2)احداث واحد مسکونی در قالب مشارکت با فرد تحت پوشش
3)مشارکت با فرد معلول ویا مددجو جهت خرید واحد مسکونی مورد نیاز
 
 

 

دفتر صدور مجوز مراکز غیردولتی

صدور مجوز

فرایند صدور مجوز :

1- اخذ فرم درخواست صدور ، تمدید و تعویض  موافقت اصولی، پروانه فعالیت و مسئول فنی 
2- تکمیل فرم  به صورت تایپ شده و ارسال آن توسط متقاضی به آدرس ایمیل دبیر خانه مراکز غیر دولتی بهزیستی استان تهران  mosharekat@behzistitehran.org.ir
3- اطلاع رسانی به متقاضیان جهت حضور در جلسه مصاحبه تخصصی با ارائه مدارک لازم آموزشی و  سوابق تجربی یا معرفی ملک و ...
4- تایید فرم ها توسط معاونت تخصصی و معاونت مشارکت ها و ارسال آن به دفاتر پیشخوان دولت یا مجتمع خدمات بهزیستی  معرفی شده در ذیل:
الف -  تهران خیابان مولوی خیابان شهید ریس عبداللهی ریسی جنب بیمارستان شهید اکبرآبادی پلاک 55 مجتمع خدمات بهزیستی یاس تلفن: 55801334
ب - شمیرانات سعادت آباد میدان کتاب خیابان کوهستان ابتدای احسان جنوبی خیابان باهنر پلاک 15 دفتر پیشخوان دولت تلفن:22073704

پ - شهريار،فاز يك انديشه- خيابان 5 غربي – پلاك 50،تلفن :65515722-  65521242
ت- پيشوا ،   خيابان 15 خرداد – مقابل اداره پست، تلفن : 36733926
ج- ملارد،خيابان دانش غربي – تقاطع آينده سازان – پلاك 101 تلفن : 65196736 - 65168929
چ- دماوند - جيلارد – خيابان امام علي (ع ) -  پلاك 272   تلفن : 76310029
ه- ورامين - خيابان شهيد رجائي – مقابل بهداري مدني – پيشخوان آسمان - تلفن :  3625330

د- پرديس  -  فاز 4 ، ميدان فردوس ، رضوان يك ، پلاك 5 ، تلفن : 76282580
و- قدس -   بلوار امام خميني ، جنب مسجد جامع ، پلاك 63   تلفن : 46801443    و        09386525204
ی- قرچك  -  قرچك ، خيابان اصلي ، مقابل درب اداره برق ، جنب پل عابر پياده  تلفن : 36152215  و 
09126910776
 
5- تکمیل مدارک توسط دفاتر پیشخوان یا مجتمع خدمات بهزیستی و ارسال مدارک و فایل اسکن شده آن به دبیرخانه مراکز غیر دولتی بهزیستی استان تهران
6- طرح در کمیسیون و صدور مجوز(در صورت تأیید)
7- تحویل مجوز صادر شده به متفاضیان توسط دبیرخانه مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی استان
 شماره تلفن دبیرخانه بهزیستی استان تهران: 88789735

 
فرم های درخواست
فرم درخواست ( صدور، تمدید، تعویض ) پروانه تاسیس
در خواست صدور / تمدید موافقت اصولی(اشخاص حقیقی)
در خواست صدور / تمدید موافقت اصولی(اشخاص حقوقی)
در خواست صدور / تمدید پروانه فعالیت مراکز غیر دولتی(اشخاص حقیقی)
در خواست صدور / تمدید پروانه فعالیت مراکز غیر دولتی(اشخاص حقوقی)
درخواست تعویض پروانه فعالیت مراکز غیر دولتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
در خواست صدور / تمدید یا  پروانه مسئول فنی مراکز غیر دولتی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی

فرم درخواست صدور / تمدید/تعویض  موافقت اصولی /پروانه فعالیت  مجتمع خدمات بهزیستی


چک لیست مدارک:
مدارک مورد نیاز جهت  تمدید مسئول فنی کلیه مراکز  و مجتمع خدمات بهزيستي
مدارک مورد نیاز جهت تمدید و تعویض اجازه نامه شعبه یا نمایندگی موسسات
مدارک موردنیازجهت  تمدید و تعویض پروانه تاسیس موسسات
مدارک مورد نیاز جهت  تمدید وتعويض پروانه فعالیت کلیه  مراکز و مجتمع خدمات بهزيستي
مدارک مورد نيازجهت صدور  اجازه نامه مدیر شعبه یا نمایندگی موسسات
مدارک مورد نياز جهت صدور  پروانه تاسیس موسسات
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه فعالیت کلیه مراکز ومجتمع خدمات بهزيستي
مدارک مورد جهت صدور مسئول فنی  و مدير داخلي کلیه مراکز ومجتمع خدمات بهزيستي
مدارک مورد نیاز جهت دریافت موافقت اصولی کلیه مراکز ومجتمع خدمات بهزيستي


دستورالعمل ها:

دفتر اشتغال

دفتر اشتغال

مقدمه :              

در راستای حفظ کرامت انسانی و ایجاد توانمندی در افراد تحت پوشش سازمان این اداره کل مباردت به ایجاددفاتر اشتغال در حوزه معاونت مشارکتهای مردمی گردید که اهم فعالیتهای این دفتر به شرح ذیل می باشد:
معرفی افرادمعلول تحت پوشش فوق دیپلم به بالا  :جهت استفاده از سهمیه 3 درصد قانون استخدام کشوری  پس از اعلام نیاز از سوی ارگانهای دولتی و پیگیری تا حصول نتیجه که این معرفی با ارائه گواهی معلولیت از سوی شهرستان تحت پوشش انجام می پذیرد.
معرفی افراد جویای کار : پس از گذراندن دوره های آماده سازی شغلی و به تناسب تواناییهای جسمی و روحی ایشان به کارفرمایانی که تقاضای نیروی کار از سازمان را دارند که بعضاً از افراد توانمند شده تحت پوشش همین سازمان می باشند.
اجرای طرح دانشکار : به موجب این طرح افراد تحت پوشش توسط کارفرمایان دارای مجوز تولیدی ابتدا آموزش لازم در زمینه مذکور را طی نموده و پس از آن اشتغال ایشان توسط کارفرمای آموزش دهنده تضمین می گردد. فرد شاغل شده از این مسیر بیمه شده و بر اساس قانون کار دستمزد دریافت می نماید.
پرداخت بیمه سهم کارفرما و خویش فرما : کارفرمایانی که افراد تحت پوشش سازمان را بکار گرفته و حق بیمه آنان را بصورت کامل پرداخت نمایند 23 درصد حق بیمه از سوی سازمان بهزیستی تامین گردیده و بصورت سه ماه یک بار پرداخت میگردد.  
مددجویانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بصورت خویش فرما باشند نیز می توانند سهم پرداختی خود را از طریق ساز مان بهزیستی دریافت نمایند.

پرداخت تسهیلات  بانکی کار فرمایی و خود اشتغالی : افراد تحت پوششی که دارای طرح کسب و کارباشند  و مجوز های مربوطه را داشته باشند می توانند از تسهیلات خود اشتغالی  تا سقف  مبلغ 150 میلیون ریال استفاده نموده و ایجاد شغل پایدار نمایند به نحوی که توانایی استقلال و اداره زندگی خویش را داشته و پس از آن از چرخه حمایت خارج شوند.

    کار فرمایانی که مددجویان تحت پوشش این سازمان را بکار گرفته و بیمه نموده و طبق قانون کار دستمزد پرداخت کنند نیز می توانند به ازای هر فرد بکار گمارده  100میلیون ریال تسهیلات بانکی دریافت نمایند.

    بیمۀ خویش فرما

مادۀ 5 - شرایط برخورداری از سهم بیمۀ خویش فرما:

1-  مشخصات جامعه هدف در بانک اطلاعات مددجویان  ثبت شده باشد.

2-  افراد واجد شرایط دستورالعمل آماده‌سازی شغلی جامعه هدف سازمان، با رعایت قوانین و مقررات موضوعه.

3- تأیید شغل ایجاد  شده برای جامعه هدف  توسط کمیته اشتغال و کارآفرینی شهرستان/ استان

4- در صورت محدودیت اعتبارات ، کاهش درصد میزان پرداختی یا کاهش تعداد ماههای پرداختی و یا به صورت ترکیبی (از این دو) بلامانع است.

5- افراد مشمول تخفیف های بیمه ای دولت در رشته های شغلی شناسه دار برای دریافت سهم بیمه خویش فرما در اولویتهای بعد قرار می گیرند

6- مدت پرداخت سهم بیمۀ خویش فرما ، حداکثر 5 سال تعیین می گردد

تبصره:افراد جامعۀ هدف مشمول برخورداری از این دستورالعمل درصورت تأئید کمیتۀ اشتغال و کارآفرینی شهرستان/ استان می توانند ازسایر خدمات حوزۀ اشتغال(تسهیلات تکمیلی ، توسعه ، بازآموزی شغلی ، مشاوره و راهنمایی ) بهره مند گردند.

مادۀ 6 - مدارک موردنیاز:

1- تکمیل فرم درخواست دریافت سهم بیمۀ خویش فرما (فرم شمارۀ یک)

2- ارایه مدرک معتبر  مبنی بر پرداخت حق بیمه خویش فرما

3-نظریۀ کمیته اشتغال وکارآفرینی شهرستان با تأئید استان (فرم شمارۀ 2)

 مادۀ 7 – نحوۀ محاسبۀ پرداخت سهم بیمۀ خویش فرما:

نرخ بیمه سالانه خویش فرما بین 12% تا 23% متغیر و قابل پرداخت می باشد.

حداقل پرداخت ماهانه =12% ×حداقل حقوق و دستمزد سالیانه شورای قانون کار

حداکثر پرداخت ماهانه =23% ×حداقل حقوق و دستمزد سالیانه شورای قانون کار

مشمولین دریافت سهم بیمه خویش فرما:

به کلیه افراد جامعه هدف اطلاق میگردد که بر اساس دستور العمل آماده سازی شغلی اماده ورود به بازار کار گردیده ونسبت به ایجاد اشتغال به صورت انفرادی اقدام وراساً به پرداخت حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی مبادرت مینمایند.

    بیمه کارفرما

مشمولین دریافت بیمه سهم کارفرما

کلیه کارفرمایانی که نسبت به ‌اشتغال جامعه هدف اقدام و حق بیمه آنان (سهم کارفرما) را به سازمان تأمین اجتماعی واریز و براساس قانون کار حقوق و دستمزد پرداخت نموده‌اند، بر اساس نتایج حاصل از جدول تعیین امتیازات کارفرمایان متقاضی و پس از تأیید کمیته اشتغال مشمول دریافت بیمه سهم کارفرما می گردند .

تبصره:

 در صورت محدودبودن اعتبارات،  اولویت پرداخت براساس جدول تعیین امتیازات کارفرمایان متقاضی خواهد بود

 
 جدول تعیین امتیازات کارفرمایان متقاضی

اولویتها /مولفه ها

امتیاز

نحوه محاسبه

ملاحظات

تعداد افراد جامعه هدف شاغل در کارگاه

به ازای هر نفر متاهل دو امتیاز ، مجرد یک امتیاز

تسهیلات و امتیازات استفاده شده

جبران

به ازای هرنفر سال یک امتیازمنفی

بیمه

به ازای هرنفر سال یک امتیازمنفی

تسهیلات

بر اساس مصوبات  شورای عالی اشتغال ویک نمره منفی

تامین امکانات رفاهی

مناسب سازی

تعداد افراد با معلولیت شدید/زن سرپرست خانوار

به تعداد نفرات با معلولیت شدید/زن سرپرست خانوار برای هر نفر پنج  امتیاز محاسبه میشود

سرویس رفت و آمد

به ازای هر خدمت واحد متعارف  یک امتیاز

در نظر گرفته شود.

آموزش

وام قرض الحسنه

سایر پرداخت ها...

سال های اشتغال جامعه هدف شاغل

به ازای هرسال کار یک امتیاز برای هر نفر

جمع امتیاز


 تبصره : ملاک ارزیابی امتیازات حاصله ، نمره تراز شده می باشد که به شرح ذیل محاسبه میگردد :

 نحوه محاسبه نمره نهایی :

نمره تراز شده هرکارگاه عبارت است از مجموع حاصل امتیازات مثبت به علاوه امتیازات منفی که چون عدد به دست آمده ممکن است از 100بزرگتریا کوچکتر باشد بالاترین امتیاز برابر100تعیین ومابقی نمرات با آن تراز می گردد.

 تبصره:

کمیته اشتغال شهرستان حسب مورد ودر موارد خاص نسبت به تعیین اولویت متقاضیان تصمیم گیری خواهد کرد.

شرایط گروههای هدف برای استفاده از فرصت های اشتغالزایی :

1-  مشخصات جامعه هدف در بانک اطلاعات مددجویان  ثبت شده باشد.

2-  افرادواجد شرایط دستورالعمل آماده‌سازی شغلی جامعه هدف سازمان، با رعایت قوانین و مقررات موضوعه

مدارک موردنیاز:

1- فرم تکمیل شده درخواست نیرو (فرم شماره 1)

2- فرم تکمیل شده معرفی نیروی کار به کارفرما (فرم شماره 2)

3-فرم تکمیل شده اعلام نتیجه به کارگیری نیروی انسانی (فرم شماره 3)

4- فرم تکمیل شده تعهد نامه محضری (فرم شماره 4)

5- فرم تکمیل شده درخواست حق بیمه سهم کارفرما (فرم شماره 5)

6- فرم تکمیل شده نظریه کمیته اشتغال (فرم شماره 6)

7- فرم تکمیل شده بازدید از کارگاه (فرم شماره 7)

8- لیست پرداخت  حقوق و دستمزد که به امضاء اشتغال یافتگان رسیده باشد و یا مستندات سازمان تأمین اجتماعی همراه با فیش بانکی معتبر

نحوه‌ محاسبه میزان پرداخت بیمه سهم  کارفرما

1- بیمه سهم کارفرما تا سقف 23 درصد حداقل دستمزد ماهانه و حداکثر بمدت 5 سال قابل پرداخت می‌باشد.

2- در صورت محدودیت اعتبارات جهت پرداخت ، محاسبه درصدی از میزان پرداختی ،کاهش تعداد ماههای پرداختی ،کاهش تعداد نفرات و یا پرداخت بصورت روشهای ترکیبی بلامانع است.

تعداد بازديد اين صفحه: 5861
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18087078 تعداد بازديد زيرپورتال: 336884 اين زيرپورتال امروز: 469 سایت در امروز: 13669 اين صفحه امروز: 4