دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   12:36:38
شرح وظایف
دفاتر زیر مجموعه
دفتر توانبخشی پزشکی
دفتر امور توانبخشی و مراقبتی

دفتر امور توانبخشی و مراقبتی

دفتر امور توانبخشی و مراقبتی

بر اساس اهداف استراتژیک سازمان و به منظور توسعه خدمات ، گسترش اشتغالزایی و رقابت در فعالیت های تخصصی ، اقدامات قابل ملاحظه و برجسته ای در جهت ایجاد و توسعه مراکز عیر دولتی توانبخشی معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن، انجام شده و کماکان بر اساس نیاز جامعه و تعدادبالای افراد پشت نوبت خدمات و متقاضیان درحال گشترش می باشد . این مراکز شامل مراکط ارائه دهنده خدمات به صورت روزانه ، شبانه روزی ، ارائه خدامات توانخشی در منزل و جامع به گروههای هدف هستند.

  • برنامه عملیاتی: تامین نیازهای مراقبتی بهداشتی و درمانی کلیه گروههای هدف:
  1. بررسی و مطالعه منابع و امکانات موجود و تشکیل بانک اطلاعاتی مراکز توانبخشی معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن با همکاری دفتر فن آوری
  2. بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار بدست آمده و تعیین نیازها، اهداف ، اولویت ها و شاخص های استاندارد در ارائه خدمات بهینه مراکز توانبخشی معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن
  3. مطالعه و بررسی منابع علمی مرتبط با معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن و برنامه ریزی در جهت تعامل با مجامع علمی و سایر نهادها و ارگانهای اجرایی به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات مورد ارائه
  4. تدوین سیاست ها و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در حیطه ارائه خدمات توانبخشی اجتماعی مراقبتی به معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن
  5. تدوین و بازنگری ضوابط ، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مرتبط با مراکز توانبخشی معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن
  6. ارائه برنامه ها و روش های جدید مرتبط با ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی مبتنی بر چشم انداز و رسالت دفتر به معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن
  7. مدیریت بودجه و اعتبارات در راستای توزیع و هزینه کرد عادلانه اعتبارات مرتبط با ارائه خدمات مراقبتی به معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن
  8. طراحی و تدوین سیستم نظارت و ارزشیابی فعالیت های توانبخشی مراقبتی در مراکز توانبخشی معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن

دفتر توانمندسازی معلولان

دفتر توانمدسازي معلولان

دفتر توانمدسازي معلولان
دفتر توانمندسازی یکی از دفاتر حوزه معاونت توانبخشی و پیشگیری از معاوایت ها ی سازمان بهزیستی کشور است که پس از اصلاح چارت سازمانی در بهار سال 1389 تشکیل گردید.اهم فعالیت های این دفتر تحقیق و پژوهش، سیاستگذاری،برنامه ریزی و نظارت در زمینه ی برنامه هایی است که منجر به  توانمندسازی سیستم های توانبخشی، کارشناسان، افراد معلول و خانواده های آنان می شود.

تعریف توانمندسازی

 
توانمند سازی فرایندی است که به یک فرد یا یک سیستم قدرت و اختیار می دهد(فرهنگ لغت انگلیسی اکسفورد، 1978 ). این امر از طریق مشارکت در تصمیم گیری در زمینه موضوع های مهمی که بر زندگی روزانه تاثیر می گذارد، حاصل می گردد.  برای افراد معلول، توانمندسازی به معنی خود مختاری و خودسرپرستی است. در این فرایند آنان با استفاده از ظرفیت های موجود، کشف منابع و حمایت های هدفمند و ساختارمند به خودباوری می رسند و فرصت لازم برای مشارکت اجتماعی و قدرت لازم برای انتخاب و اقدام در عرصه های گوناگون را به دست می آورند.
بر اساس رویکرد توانمندسازی در خدمات توانبخشی که  توسط ویلیام امنر در 1991  مطرح شد، توانمند سازی چهار عامل اصلی زیر را در بر می گیرد که باید از بعد درونی و بیرونی در برنامه ریزی ها مد نظر قرار بگیرد:
       - سیستم های توانبخشی (موسسات و شرکت های دولتی و غیر دولتی)؛
       - متخصصین توانبخشی(مشاورین، مدیران ، کارشناسان)؛
       - خانواده افراد معلول و یا مراقبان؛ افراد معلول

  توانمندسازی باعث می گردد افراد معلول و خانواده های آنان با ارتقائ توانمندی های خود به روند توسعه  جامعه ی خود کمک کنند. حس مالکیت و مسئولیت پذیری از ارکان فرایند توانمندسازی است. حس مالکیت در نتیجه مشارکت و درگیر شدن در تصمیم گیریها و اقدامات حاصل می شود. توانمندسازی زمانی پایدار خواهد بود که مبتنی بر دانش و مهارت لازم برای حل مشکلات باشد

اصول کلی دفتر توانمندسازی معلولان

 
        - برخورداری از حقوق و فرصت های برابر برای معلولان
        - بسیج جامعه ، حق مالکیت و رهبری برنامه های مربوط به معلولان توسط خود آن ها  
        - توجه به فقر، پاسخگویی به نیازهای اساسی و ارتقاء کیفیت زندگی معلولان
        - دسترسی، دستیابی، استطاعت مالی، و کیفیت مناسب در مورد برخورداری از خدمات
        - یکپارچه سازی و الحاق موضوع معلولیت در برنامه های توسعه ای
        - فراگیر سازی و مشارکت مؤثر و کامل افراد معلول در جامعه
        - همکاری و مشارکت چندبخشی                                                                          
        - درگیرشدن افراد معلول و سازمان های آنان در برنامه های توانمندسازی
        - اقدامات مبتنی بر شواهد
        - پایداری و استمرار برنامه ها

تعداد بازديد اين صفحه: 640
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18969005 تعداد بازديد زيرپورتال: 356222 اين زيرپورتال امروز: 358 سایت در امروز: 17182 اين صفحه امروز: 2